site stats

Privacystatement

ODIRIS Privacystatement
Homepage / Privacystatement

ODIRIS Privacystatement

ODIRIS Privacyverklaring

Versie 1.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20 juli 2018.

ODIRIS Privacyis onderdeel van ODIRIS, de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens.

In het kort komt de Privacy Aanpak binnen ODIRIS neer op de drie V’s, te weten:

 • Vertrouwen;
 • Veiligheid;
 • Verantwoording.

Kort gezegd:
‘U kunt ons Vertrouwen met uw persoonsgegevens, wij borgen de Veiligheid van uw gegevens en wij zorgen ervoor dat u op elk gewenst moment over uw gegevens kunt beschikken (Verantwoording)’.
Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van ODIRIS. U dient zich ervan bewust te zijn dat ODIRIS niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

ODIRIS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Vertrouwen - Gebruik van verzamelde gegevens.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ODIRIS of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ODIRIS of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (bestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van ODIRISof die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacystatement tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Veiligheid - Beveilging van uw gegevens.

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Als ODIRIS erkennen we onze verantwoordelijkheid om verkregen persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Om de persoonsgegevens te beveiligen gebruiken we SSL (Secure Socket Layer). SSL is een algemeen geaccepteerde techniek die toegepast wordt op internet voor de beveiliging van verbindingen. SSL maakt gebruik van asymmetrische cryptografie om dit te realiseren.

De persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Verantwoording - Recht van Betrokkenen

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser (zie BIJLAGE A: toelichting Cookiebeleid).

Verwerking gegevens
We verzamelen naam, email-adres en telefoonnummer van onze klanten. Deze worden opgeslagen in een relatiebestand. Van bezoekers van de website worden enkel die gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor authenticatie van de bezoeker. De persoonsgegevens van onze klanten gebruiken we om informatieverzoeken zo snel mogelijk af te handelen, ter ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening. We zullen persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die we met jou hebben afgesloten.

Rechten betrokkenen
Je hebt de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien en (bij eventuele onjuistheden of onvolledigheden) deze te corrigeren. Tevens kun je je beroepen op je recht op vergetelheid en kun je (indien gewenst) jouw persoonsgegevens verwijderen. Je kunt dit doen door contact op te nemen met de klantenservice van ODIRIS viaprivacy@odiris.nl

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacystatement voldoen. Als u vragen heeft over dit privacystatement, kunt u contact met ons opnemen:

ODIRIS  Privacy & Security
Colosseum 9
1213 NN, Hilversum
+31881634747
privacy@odiris.nl

Cookiestatement

ODIRIS maakt gebruik van cookies
​ODIRIS PRIVACY & SECURITY (onderdeel van ODIRIS) maakt op haar website gebruik van cookies. Ook via functionaliteiten van derde partijen die op de website beschikbaar zijn worden soms cookies gebruikt. In het onderstaande document informeert ODIRIS u over het gebruik van cookies op​ haar website.

Graag leggen wij u uit:

 • Wat cookies zijn
 • Waarom wij cookies (van derden) gebruiken
 • Welke cookies worden gebruikt
 • Hoe u cookies kunt uitschakelen of verwijderen
 • Hoe u meer informatie kunt verkrijgen
 • In sommige gevallen worden via de cookies persoonsgegevens (persoonlijke informatie) verwerkt.

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Waarom gebruiken wij cookies?

Technische of functionele cookies
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo worden er bijvoorbeeld cookies gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, om te onthouden of u wel of geen enquêtes wil ontvangen, om de tekst op de website voor te lezen wanneer u blind of slechtziend bent, of om veel gestelde vragen proactief voor u te beantwoorden en u daardoor optimaal behulpzaam te zijn.

 Statcounter
Wij gebruiken cookies van Statcounter om inzicht te krijgen in de manier waarop websitebezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Statcounter waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Het is Statcounter niet toegestaan om de verkregen gegevens te delen of te gebruiken voor andere diensten en wij laten IP-adressen anonimiseren.

Overige cookies
Naast de hierboven genoemde technische, functionele en analytische cookies, gebruiken wij cookies om:

 • onze website te evalueren en te verbeteren;
 • inzicht te krijgen in het gebruik van onze website;
 • het mogelijk te maken webpagina’s te delen via sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter, Linkedin;
 • u in de gelegenheid te stellen een terugbelverzoek achter te laten.

Voor welke cookies vragen wij uw toestemming?
Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met uw gegevens omgaan.

Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring. Let op! De privacy verklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

Toestemming/Browserinstelling
Wilt u als bezoeker geen toestemming geven voor cookies en uw browserinstelling(en) aanpassen?
Onderstaand treft u veelgebruikte browsers met informatie: