site stats

ODIRIS als Managed Services Provider

Grip op de volledige externe inhuur?
Homepage / ODIRIS als Managed Services Provider

ODIRIS als Managed Service Provider(MSP)

Als Managed Service Provider (MSP) voert ODIRIS het gehele inhuurproces voor u uit. De focus ligt hier op het oplossen van capaciteits- en/of kennisvraagstukken, het gelijktrekken van contractvoorwaarden, professioneel contractmanagement, het toepassen van wettelijke kaders, een zorgvuldige screening en efficiencyverbeteringen.

Wat kunt u van ons verwachten

  • Vanuit ODIRIS krijgt u een vast aanspreekpunt voor uw organisatie. ODIRIS voert de regie richting uw Leveranciers van professionals en professionals;
  • ODIRIS helpt u met het opstellen van functieprofielen en werft vervolgens de juiste professionals. De keuze voor welke professional blijft altijd bij u als opdrachtgever;
  • Alle risico’s bij de inhuur worden door ons uitgesloten;
  • ODIRIS monitort de performance van ingehuurde professionals.

Door onze meedenkende aanpak, is ODIRIS voor u als ondernemer het perfecte verlengstuk van uw organisatie én een prettige zakenpartner.

De voordelen op een rij:

✓ Eén contractpartij;
✓ Eén centraal aanspreekpunt;
✓ Grip op externe inhuur;
✓ Volledige transparantie in de inhuurketen;
✓ Vrijwaring van fiscale risico's;
✓ Vrijwaring van arbeidsrechtelijke risico's;
✓ Efficiënte dossiervorming;
✓ Gebruik van ons (VMS) Carerix;
✓ Een structurele kostenbesparing!